Γ.Σ. ΦΑΛΑΝΗΣ

6945204388, 6984620249
ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τ.Κ. 40011