Αιτήσεις

Icon

Αίτηση Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2019-20

Icon

Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Υποσχετική 2019-2020

Icon

Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για Συγκατάθεση 2019-2020

Icon

Κοινή Δήλωση Διακοπής Αποδέσμευσης Περιορισμένου Χρόνου 2019-20

Icon

Αίτηση Μεταγραφής χωρίς Συγκατάθεση 2019-2020

Icon

Αίτηση Μεταγραφής Αποδεσμευθέντα Αθλητή 2019-20

Icon

Αίτηση Ελεύθερης Μεταγραφής με Συγκατάθεση 2019-20

Icon

Αίτηση Νέας Εγγραφής Αθλούμενου Μέλους 2019-20

Icon

Δήλωση Συγκατάθεσης Αθλητή (G.D.P.R.)

Icon

Αίτηση Γνωστοποίησης Πρόθεσης Μεταγραφής Στο Εξωτερικό (ITC)

Icon

Στοιχεία Αθλητή Για Διεθνή Μεταγραφή

Icon

Υπόδειγμα Αποσπάσματος Πρακτικού για χορήγηση κωδικών 2019-20

Icon

Πρότυπο Αίτησης

Icon

Εγγραφή Σωματείου στην ΕΟΠΕ

Icon

Ειδικό φύλλο αγώνα Β΄Κορασίδων